hazır cümle ceviri sitesi - GREECE(yunanca)

ΕΝΑΣ [ENAS] BİR (erkek isimler için)
ΜΙΑ [MİA] BİR (dişi isimler için)
ΕΝΑ [ENA] BİR (tarafsız / nötr isimler için)

ένας τοίχος [enas tihos] bir duvar [“duvar” sözcüğü erkek]
μια καρέκλα [mia karekla] bir sandalye [“sandalye” sözcüğü dişi]
ένα βιβλίο [ena vivlio] bir kitap [“kitap” sözcüğü tarafsız / nötr]

Açıklama: Yunanca’da isimler erkek, dişi ve tarafsız olmak üzere üç kısımda incelenir. İsmin başında bulunan belirtisiz tanıtma sözcüğü olan “bir” sözcüğü, ismin cinsiyetine göre üç şekilde söylenmektedir.

ΒΙΒΛΙΟ KİTAP [vivlio]


ένα βιβλίο [ena vivlio] bir kitap


ΚΑΡΕΚΛΑ SANDALYE [karekla]


μία καρέκλα [mia karekla] bir sandalye

ΠΟΡΤΑ KAPI [porta]


μία πόρτα [mia porta] bir kapı

ΣΠΙΤΙ EV [spiti]


ένα σπίτι [ena spiti] bir ev


ΕΙΝΑΙ - DIR, -DİR, -DUR, -DÜR
είναι [ine]


ΜΑΘΗΜΑ DERS [mathima]


ένα μάθημα [ena mathima] bir ders


ΕΝΑΣ [ENAS] BİR [erkek isimler için kullanılan sayı sıfatı]
ΜΙΑ [MİA] BİR [dişi isimler için kullanılan sayı sıfatı]
ΕΝΑ [ENA] BİR [tarafsız / nötr isimler için kullanılan sayı sıfatı]


ΜΟΛΥΒΙ KALEM [molivi]


ένα μολύβι [ena molivi] bir kalem


ΑΥΤΟΣ [aftos] BU [erkek isimler için kullanılan işaret zamiri]
ΑΥΤΗ [afti] BU [dişi isimler için kullanılan işaret zamiri]
ΑΥΤΟ [afto] BU [tarafsız / nötr isimler için kullanılan işaret zamiri]


αυτός είναι τοίχος [aftos ine tihos] bu, duvardır.
αυτή είναι καρέκλα [afti ine karekla] bu, sandalyedir.
αυτό είναι μολύβι [afto ine molivi] bu, kalemdir.


Açıklama: Yakındaki şeyi işaret ederken kullandığımız “bu” anlamına gelen sözcük de Yunanca’da üç tanedir. Erkek isimler için αυτός, dişi isimler için αυτή, tarafsız / nötr isimler için αυτό ise kullanılır.
Yukarıdaki üç cümleden ilkinin açılımı şöyledir;
αυτός =bu [duvar sözcüğü erkek isim olduğu için onu niteleyen “bu” sözcüğü de erkek oldu]
είναι =-dır [“olmak” fiilinin 3. tekil şahsı kullanılmış, söz konusu nesne cansız bir varlık]
τοίχος =duvar [Yunanca’da erkek isim grubuna giren bir sözcük, cümlede özne durumunda]


ΑΥΤΟΣ BU [aftos]

αυτός ο τοίχος [aftos o tihos] bu duvar
αυτός είναι τοίχος [aftos ine tihos] bu, duvardır

ΑΥΤΗ BU [afti]

αυτή η καρέκλα [afti i karekla] bu sandalye
αυτή είναι καρέκλα [afti ine karekla] bu, sandalyedir

ΑΥΤΟ BU [afto]

αυτό το μολύβι [afto to molivi] bu kalem
αυτό είναι μολύβι [afto ine molivi] bu, kalemdir

Yunanca’da isimlerin erkeκ, dişi ve tarafsız / nötr adı ile üç cins altında toplandıklarını söylemiştik. Bu isimlerin cinsiyetini tayin eden ve sözcüğün hemen önünde bulunan bir de tanıtma sözcüğü vardır. Yani, tüm isimler artikeli (tanıtma sözcüğü) ile birlikte söylenir. Biz onların artikeline (tanıtma sözcüklerine) bakarak erkek, dişi ya da tarafsız olduklarını anlayabiliriz. Tekil erkek isimlerde artikel ο, tekil dişi isimlerde artikel η, tekil tarafsız isimlerde ise artikel το ‘dur. Bu nedenle sözcük ezberlerken tanıtma sözcüğü ile birlikte ezberlememiz gerekir. Sözcüğün önünde “bir” ifadesi getirildiği zaman artikel (tanıtma sözcüğü) kullanılmaz.
ο
ένας τοίχος bir duvar [“bir” sayı sıfatının erkek şekli ile kullanılmış, artikel yok]
αυτός ο τοίχος bu duvar [“bu” işaret zamirinin erkek şekli ile kullanılmış]
ένας ο τοίχος yanlış [sözcüğün önüne “bir” geldiği için artikel olmayacak]

η καρέκλα sandalye [isim artikel ile kullanılmış]
μια καρέκλα bir sandalye [“bir” sayı sıfatının dişi şekli ile kullanılmış, artikel yok]
αυτή η καρέκλα bu sandalye [“bu” işaret zamirinin dişi şekli ile kullanılmış]
μία η καρέκλα yanlış [sözcüğün önüne “bir” geldiği için artikel olmayacak]

το βιβλίο kitap [isim artikel ile kullanılmış]
ένα βιβλίο bir kitap [“bir” sayı sıfatının nötr şekli ile kullanılmış, artikel yok]
αυτό το βιβλίο bu kitap [“bu” işaret zamirinin nötr şekli ile kullanılmış]
ένα το βιβλίο yanlış[sözcüğün önüne “bir” geldiği için artikel olmayacak]


ΔΩΜΑΤΙΟ ODA [domatyo]

το δωμάτιο [to domatyo] oda
ένα δωμάτιο [ena domatyo] bir oda
αυτό το δωμάτιο [afto to domatyo] bu oda


ΤΡΑΠΕΖΙ MASA [trapezi]

το τραπέζι [to trapezi] masa
ένα τραπέζι [ena trapezi] bir masa
αυτό το τραπέζι [afto to trapezi] bu masa


ΕΚΕΙΝΟΣ ŞU [ekinos]

εκείνος ο τοίχος [ekinos o tihos] şu duvar
εκείνος είναι τοίχος [ekinos ine tihos] şu duvardır

ΕΚΕΙΝΗ ŞU [ekini]

εκείνη η καρέκλα [ekini i karekla] şu sandalye
εκείνη είναι καρέκλα [ekini ine karekla] şu sandalyedir

ΕΚΕΙΝΟ ŞU [ekino]

εκείνο το μολύβι [ekino to molivi] şu kalem
εκείνο είναι μολύβι [ekino ine molivi] şu kalemdir

Açıklama: Uzaktaki şeyi işaret ederken kullandığımız “şu” anlamına gelen işaret zamiri sözcük de Yunanca’da üç tanedir. Erkek isimler için εκείνος, dişi isimler için εκείνη, tarafsız / nötr isimler için εκείνο ise kullanılır.
Yukarıdaki üç cümleden ilkinin açılımı şöyledir;
εκείνος = şu [duvar sözcüğü erkek isim olduğu için onu niteleyen “şu” sözcüğü de erkek oldu]
είναι = -dır [“olmak” fiilinin 3. tekil şahsı kullanılmış, söz konusu nesne cansız bir varlık]
τοίχος = duvar [Yunanca’da erkek isim grubuna giren bir sözcük, cümlede özne durumunda]

Yunancada cümle kuruluşunu en basit bir cümle tipini ele alarak öğrenmeye başlayalım: Önce böyle bir cümlede kullanacağımız sözcükleri Türkçe anlamları ile sıralayalım.

αυτός

Bu
είναι
-dır.
Αυτός είναι ένας τοίχος.
Bu bir duvardır.
ένας

bir
τοίχος
duvar


αυτή

Bu
είναι
-dır.
Αυτή είναι μία πόρτα.
Bu bir kapıdır.
μία

bir
πόρτα
kapı


αυτό

Bu
είναι
-dır.
Αυτό είναι ένα τραπέζι.
Bu bir masadır.
ένα

bir
τραπέζι
masa


Bu sözcüklerin cümle içindeki yerlerini aşağıdaki örneklerde inceleyiniz. Yunanca cümlede büyük harfle yazılmış sözcüğün Türkçe karşılığı, Türkçe cümlede de büyük harfle yazılmıştır.

ΑΥΤΟΣ είναι ένας τοίχος. BU bir duvardır.
[AFTOS ine enas tihos]

Αυτό ΕΙΝΑΙ ένα βιβλίο. Bu bir kitapDIR.
[afto İNE ena vivlio]

Αυτή είναι ΜΙΑ πόρτα. Bu BİR kapıdır.
[afti ine MİA porta]

Αυτό είναι ένα ΔΩΜΑΤΙΟ.Bu bir ODAdır.
[afto ine ena DOMATYO]

Bu basit Yunanca cümlelerde dikkat çeken önemli noktalar şunlardır:

1) Yunanca’da cümledeki sözcük sıralanışı Türkçe’dekinden farklıdır. Her iki dildeki aynı anlamlı cümlelerde ilk sözcükler, yani özneler cümlelerin başında bulunmaktadır.

Αυτός ...... [erkek isim için] Bu ......
Αυτή ...... [dişi isim için] Bu ......
Αυτό ...... [tarafsız / nötr isim için] Bu ......

2) Yunanca cümlede είναι ikinci olarak, yani özneden sonra geldiği halde bunun Türkçe karışığı olan “-dır”, cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.

Αυτός ΕΙΝΑΙ ένας τοίχος. Bu bir duvarDIR.
Αυτή ΕΙΝΑΙ μία καρέκλα. Bu bir sandalyeDİR.
Αυτό ΕΙΝΑΙ ένα μάθημα. Bu bir dersTİR.

3) Yunanca’da είναι her cümlede aynı kaldığı halde, Türkçe karşılığı, bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak “-dir, -dır, -dur, -dür, -tir, -tır” gibi değişik şekiller almaktadır.

Αυτό είναι ένα τραπέζι. Bu bir masa (dır)
Αυτό είναι ένα σπίτι. Bu bir ev (dir)
Αυτό είναι ένα βιβλίο. Bu bir kitap (tır)
Αυτή είναι μία καρέκλα. Bu bir sandalye (dir)
τοίχος duvar [isim artikel ile kullanılmış]

Είναι αυτό ένα βιβλίο; Όχι, αυτό δεν είναι. ( = Όχι, αυτό δεν είναι ένα βιβλίο)
Bu bir kitap mıdır?

hayır, o değildir. ( = Hayır, o bir kitap değildir.)
Είναι αυτή μία καρέκλα; Όχι, αυτή δεν είναι. ( = Όχι, αυτή δεν είναι μία καρέκλα)
Bu bir sandalye midir?

hayır, o değildir. ( = Hayır, o bir sandalye değildir.)
Είναι αυτός ένας τοίχος; Όχι, δεν είναι. ya da Όχι, δεν είναι
Bu bir duvar mıdır?

Hayır, (o bir duvar) değildir
Είναι εκείνο ένα άλογο; Όχι, εκείνο / αυτό δεν είναι. ya da Όχι, δεν είναι
Şu bir at mıdır?

Hayır, şu / o (bir at) değildir. Ya da hayır, değildir.
Είναι αυτό ένα αυτοκίνητο; Όχι, αυτό δεν είναι. ya da Όχι, δεν είναι
O bir otomobil midir?

Hayır, o (bir otomobil) değildir. Ya da hayır, değildir.
Είναι αυτό ένα κουτί; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα καπέλο
Bu bir kutu mudur?

hayır, o (bir kutu) değildir. Bu bir şapkadır.
Είναι αυτό ένα άλογο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτός είναι ένας σκύλος.
O bir at mıdır?

Hayır, o (bir at) değildir. O bir köpektir
Είναι αυτό ένα σχολείο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα σπίτι
O bir okul mudur?

Hayır, o (bir okul) değildir. O bir evdir.
Είναι αυτό ένα πλοίο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα τρένο.
O bir gemi midir?

Hayır, o (bir gemi) değildir. O bir trendir.
Είναι αυτή μία καρέκλα; Όχι, αυτή δεν είναι. Αυτό είναι ένα τραπέζι.
Bu bir sandalye midir?

Hayır, O (bir sandalye) değildir. O bir masadır.
Είναι εκείνο ένα λεωφορείο; Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ένα αυτοκίνητο
Şu bir otobüs müdür?

Hayır, o (bir otobüs) değildir. O bir otomobildir.


Αλλά / μα
Δεν διαβάζει πολύ, αλλά τα καταφέρνει στο σχολείο

ama, ancak, fakat

Çok ders çalışmaz, ama okulda başarıyor
αν / άμα Αν θέλεις, θα φύγουμε νωρίς
eğer

İstiyorsan, erken ayrılacağız
αν και Αν και δεν θέλαμε, πήγαμε στο πάρτυ
(...)diği halde

İstemediğimiz halde partiye gittik
αφού Αφού είναι τόσο αργά, μην πηγαίνεις
madem ki

Madem ki bu kadar geç (oldu) gitme
γιατί / διότι
Πήγαν με ταξί στο θέατρο, γιατί δεν ήθελε να οδηγήσει το βράδυ

çünkü, (...)dığı için

Taksi ile tiyatroya gittiler, çünkü akşam araba kullanmak istemedi (Akşam araba kullanmak istemediği için)
γιατί
Δεν ξέρω γιατί έφυγε

niçin, neden, niye?

Niye gitti, bilmiyorum
δηλαδή Δηλαδή δεν θέλεις να πάμε στο θέατρο;
yani

Yani, tiyatroya gitmemizi istemiyor musun?
είτε είτε Είτε σήμερα είτε αύριο εγώ θα πάω στην Αθήνα
ister ... ister

İster bugün ister yarın Atina’ya ben gideceğim
ενώ
Διάβαζε την εφημερίδα ενώ έτρωγε

(...)iken

Yemek yerken gazete okuyordu
επειδή
Αγόρασα ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια
επειδή ήταν πολύ φτηνά
(...)dığı için

Çok ucuz olduğu için bir çift ayakkabı daha aldım
εφόσον Εφόσον μου λες την αλήθεια, μπορείς να πας
(...)iyorsa, madem

Bana doğruyu söylersen gidebilirsin
ή
Θα πάμε στο Παρίσι ή στη Λυών

veya, yahut, ya da

Paris’e ya da Lyon’a gideceğiz
ή …… ή
Ίσως να πάμε ή στη Κρήτη ή στη Ρόδο

ya ... ya da

Ya Girit ya da Rodos’a gidebiliriz
και / κι
Έφαγε κάτι κι έφυγε

ve, de, da, dahi

Bir şeyler yiyip (yedi ve gitti) gitti
καθώς
Την είδα καθώς περνούσα από το βιβλιοπωλείο

(...) iken

Kitapçının önünden geçerken onu gördüm.
λοιπόν
Τι σου είπε λοιπόν;

şu halde, demek ki

Şu halde, sana ne söyledi?
μήπως Μήπως είδες τον Νίκο;
acaba

Acaba Niko’yu gördün mü?
μήτε, μήτε Μήτε θέλει να φάει, μήτε θέλει να πιει τίποτε
ne ... ne de

Ne yemek yemek ne de bir şey içmek istiyor
μολονότι Μολονότι κουράζεται, δουλεύει σκληρά
(...) diği halde

Yorulduğu halde (yorulmasına rağmen) sıkı çalışır
μόνο
Από τους φίλους μας μόνο Νίκος και η Ελένη μιλάνε Αγγλικά

sadece

Arkadaşlarımızdan sadece Nikos ve Eleni İngilizce konuşabiliyor
όμως
Της είπα να έρθει, όμως δεν με άκουσε

fakat, ama, ancak

Ona gelmesini söyledim, ancak beni dinlemedi
ούτε ούτε
Δεν θέλω ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα

ne ... ne de

Ne şeker ne de süt istiyorum
ότι
Είπε ότι τελείωσε

(...) mesini, (...)diğini

Bitirdiğini söyledi
πως
Είπε πως θα έρθει κατά τις 10.00

(...) diği-, ki

Saat 10’a doğru geleceğini söyledi
ώσπου
Θα περιμένω έξω ώσπου να τελειώσεις

(...)e kadar

(Sen) bitirinceye kadar dışarıda bekleyeceğim.
ώστε Ώστε δεν σου είπε τίποτα
demek ki, sonuçta

Demek ki sana hiçbir şey söylemedi
ούτως ώστε

Μαγείρεψε αρκετά φαγητά, ούτως ώστε να βρουν τα παιδιά να φάνε κάτι όταν γυρίσουν σπίτι

(...)mesi için

Çocuklar eve döndüğünde yiyecek bir şeyler bulabilmeleri için yeterince yemek pişirdi
ωστόσο
Κατάλαβε την αγανάκτησή μου, ωστόσο δεν είπε τίποτα

mamafih, bununla birlikte, fakat

Kızgınlığımı anladı, fakat bir kelime b

Aç karnına με άδειο στομάχι
Açmaza sokmak οδηγώ σε αδιέξοδο
Alım gücü αγοραστική δύναμη
Amaca giden her yol meşrudur ο σκοπός αγιάζει τα μέσα
Ayasofya Αγία Σοφία
Başkasının oyuncağı olmak
bugun 74833 ziyaretçi (105784 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=